ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

วันที่: 03 มีนาคม 2558  
เผยแพร่ข่าวนี้
ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

**รายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก**

 http://race.nstru.ac.th/nstru_portal/SATIT/resources/satit58/11046022_337425803119369_1137809033_o.jpg

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1758