รับนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (รอบที่สอง)
ข่าวประชาสัมพันธ์

รับนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (รอบที่สอง)

วันที่: 09 มีนาคม 2558  
เผยแพร่ข่าวนี้
รับนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   ปีการศึกษา 2558 (รอบที่สอง)

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   ปีการศึกษา 2558 (รอบที่สอง)

**รายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก**   http://race.nstru.ac.th/nstru_portal/SATIT/resources/satit58/pk02.pdf

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1755