ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ปรับปรุงรื้อถอนและก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนสาธิต
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ปรับปรุงรื้อถอนและก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนสาธิต

วันที่: 09 มีนาคม 2558  
เผยแพร่ข่าวนี้
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง  ปรับปรุงรื้อถอนและก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนสาธิต

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เรื่อง  ปรับปรุงรื้อถอนและก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนสาธิต   

   **รายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก**   http://race.nstru.ac.th/nstru_portal/SATIT/resources/satit58/pk03.pdf

                                     http://race.nstru.ac.th/nstru_portal/SATIT/resources/satit58/pk04.pdf

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1765