เปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง

วันที่: 18 มีนาคม 2558  
เผยแพร่ข่าวนี้
เปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง

เปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง

 **รายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก**   http://race.nstru.ac.th/nstru_portal/SATIT/resources/satit58/pk05.pdf

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1767