ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โทรทัศน์สีขนาดจอภาพไม่ต่ำกว่า 46 นิ้ว จำนวน 4 ชุด
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โทรทัศน์สีขนาดจอภาพไม่ต่ำกว่า 46 นิ้ว จำนวน 4 ชุด

วันที่: 18 มีนาคม 2558  
เผยแพร่ข่าวนี้
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โทรทัศน์สีขนาดจอภาพไม่ต่ำกว่า 46 นิ้ว จำนวน 4 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โทรทัศน์สีขนาดจอภาพไม่ต่ำกว่า 46 นิ้ว จำนวน 4 ชุด

  **รายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก*    http://race.nstru.ac.th/nstru_portal/SATIT/resources/satit58/pk06.pdf

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1766