ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา ขนาด 30 ที่นั่ง
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา ขนาด 30 ที่นั่ง

วันที่: 18 มีนาคม 2558  
เผยแพร่ข่าวนี้
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  เรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา  ขนาด  30  ที่นั่ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา  ขนาด  30  ที่นั่ง

**รายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก**     http://race.nstru.ac.th/nstru_portal/SATIT/resources/satit58/pk07.pdf

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1771