รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (รอบที่ ๒)
ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (รอบที่ ๒)

วันที่: 21 มีนาคม 2558  
เผยแพร่ข่าวนี้
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  (รอบที่  ๒)

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  (รอบที่  ๒)

ปีการศึกษา  ๒๕๕๘

 

**รายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก**  http://race.nstru.ac.th/nstru_portal/SATIT/resources/satit58/ponsop58.pdf

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1765