รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนสาธิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนสาธิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

วันที่: 21 มีนาคม 2558  
เผยแพร่ข่าวนี้
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนสาธิต ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๘

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนสาธิต ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๘  

**รายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก**  http://race.nstru.ac.th/nstru_portal/SATIT/resources/satit58/kh.pd 

     

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1763