ผลการสอบแข่งขันพื่อจ้างบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการสอบแข่งขันพื่อจ้างบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

วันที่: 01 เมษายน 2558  
เผยแพร่ข่าวนี้
ผลการสอบแข่งขันพื่อจ้างบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ผลการสอบแข่งขันพื่อจ้างบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 **รายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก**   http://race.nstru.ac.th/nstru_portal/SATIT/resources/satit58/pk010458.pdf

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1768