วันอังคาร ที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. โรงเรียนสาธิต ได้จัดโครงการโภชนาการยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ เพื่ออบรมให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้านทักษะการดำรงชีวิตเรื่องอาหารและโภชนาการที่ดี สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. โรงเรียนสาธิต ได้จัดโครงการโภชนาการยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ เพื่ออบรมให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้านทักษะการดำรงชีวิตเรื่องอาหารและโภชนาการที่ดี สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

วันที่: 08 สิงหาคม 2561  
เผยแพร่ข่าวนี้
วันอังคาร ที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. โรงเรียนสาธิต ได้จัดโครงการโภชนาการยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ เพื่ออบรมให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้านทักษะการดำรงชีวิตเรื่องอาหารและโภชนาการที่ดี สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

วันอังคาร ที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. โรงเรียนสาธิต ได้จัดโครงการโภชนาการยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ เพื่ออบรมให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้านทักษะการดำรงชีวิตเรื่องอาหารและโภชนาการที่ดี สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1764