วันอังคาร ที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 - 18.00 น. ผศ.ดร.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนและผู้บริหารโรงเรียน เรื่องการดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ของโรงเรียน ณ ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 - 18.00 น. ผศ.ดร.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนและผู้บริหารโรงเรียน เรื่องการดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ของโรงเรียน ณ ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต

วันที่: 08 สิงหาคม 2561  
เผยแพร่ข่าวนี้
วันอังคาร ที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 - 18.00 น. ผศ.ดร.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนและผู้บริหารโรงเรียน เรื่องการดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ของโรงเรียน ณ ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต

วันอังคาร ที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 - 18.00 น. ผศ.ดร.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนและผู้บริหารโรงเรียน เรื่องการดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ของโรงเรียน ณ ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1761