วันพุธ ที่ 8 สิงหาคม 2561 คณะครู นักเรียน โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ศึกษาดูงานที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 8 สิงหาคม 2561 คณะครู นักเรียน โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ศึกษาดูงานที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

วันที่: 08 สิงหาคม 2561  
เผยแพร่ข่าวนี้
วันพุธ ที่ 8 สิงหาคม 2561 คณะครู นักเรียน โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ศึกษาดูงานที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

วันพุธ ที่ 8 สิงหาคม 2561 คณะครู นักเรียน โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ศึกษาดูงานที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1768