นวัตกรรมสาธิต Satit Robot เด็ก เด็ก นักเรียนสาธิตคิดสร้างสรรค์เป็นนักประดิษฐ์ เรียนนวัตกรรมอย่างมีความรู้เเละมีความสุข
ข่าวประชาสัมพันธ์

นวัตกรรมสาธิต Satit Robot เด็ก เด็ก นักเรียนสาธิตคิดสร้างสรรค์เป็นนักประดิษฐ์ เรียนนวัตกรรมอย่างมีความรู้เเละมีความสุข

วันที่: 08 สิงหาคม 2561  
เผยแพร่ข่าวนี้
นวัตกรรมสาธิต Satit Robot เด็ก เด็ก นักเรียนสาธิตคิดสร้างสรรค์เป็นนักประดิษฐ์ เรียนนวัตกรรมอย่างมีความรู้เเละมีความสุข

นวัตกรรมเด็กสาธิต Satit Robot เด็ก เด็ก นักเรียนสาธิตคิดสร้างสรรค์เป็นนักประดิษฐ์ เรียนนวัตกรรมอย่างมีความรู้เเละมีความสุข

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1763