พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 และ “ วันแม่แห่งชาติ ” ประจำปีพุทธศักราช 2561 จัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 10 สิงหาคม 2561 โดยมี ประธานสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลััยราชภัฏนครศรีธรรมราช ผู้ทรงคุณวุฒิ นางวาสณา กาญจนมุกดา เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม ภักดีดํารงฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 และ “ วันแม่แห่งชาติ ” ประจำปีพุทธศักราช 2561 จัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 10 สิงหาคม 2561 โดยมี ประธานสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลััยราชภัฏนครศรีธรรมราช ผู้ทรงคุณวุฒิ นางวาสณา กาญจนมุกดา เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม ภักดีดํารงฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

วันที่: 10 สิงหาคม 2561  
เผยแพร่ข่าวนี้
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 และ “ วันแม่แห่งชาติ ” ประจำปีพุทธศักราช 2561 จัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 10 สิงหาคม 2561 โดยมี ประธานสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลััยราชภัฏนครศรีธรรมราช ผู้ทรงคุณวุฒิ นางวาสณา กาญจนมุกดา เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม ภักดีดํารงฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 และ “ วันแม่แห่งชาติ ” ประจำปีพุทธศักราช 2561 จัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 10 สิงหาคม 2561 โดยมี ประธานสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลััยราชภัฏนครศรีธรรมราช ผู้ทรงคุณวุฒิ นางวาสณา กาญจนมุกดา เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม ภักดีดํารงฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1765