วันนี้ (15 ส.ค. 2561) ท่านผู้อำนวยการ ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง มอบของที่ระลึก ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลััยราชภัฏนครศรีธรรมราช อาจารย์วาสณา กาญจนมุกดา
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันนี้ (15 ส.ค. 2561) ท่านผู้อำนวยการ ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง มอบของที่ระลึก ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลััยราชภัฏนครศรีธรรมราช อาจารย์วาสณา กาญจนมุกดา

วันที่: 16 สิงหาคม 2561  
เผยแพร่ข่าวนี้
วันนี้ (15 ส.ค. 2561) ท่านผู้อำนวยการ ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง มอบของที่ระลึก ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลััยราชภัฏนครศรีธรรมราช อาจารย์วาสณา กาญจนมุกดา

วันนี้ (15 ส.ค. 2561) ท่านผู้อำนวยการ ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง มอบของที่ระลึก ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลััยราชภัฏนครศรีธรรมราช อาจารย์วาสณา กาญจนมุกดา

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1762