นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คว้ารางวัลที่ 1 และ 2 การแข่งขันจรวดขวดน้ำ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 มหาววิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 16 - 18 สิงหาคม 2561 ฝึกซ้อมโดย คุณครูเพญนภา เมฆาวรรณ
ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คว้ารางวัลที่ 1 และ 2 การแข่งขันจรวดขวดน้ำ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 มหาววิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 16 - 18 สิงหาคม 2561 ฝึกซ้อมโดย คุณครูเพญนภา เมฆาวรรณ

วันที่: 19 สิงหาคม 2561  
เผยแพร่ข่าวนี้
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  คว้ารางวัลที่ 1 และ 2 การแข่งขันจรวดขวดน้ำ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 มหาววิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 16 - 18 สิงหาคม 2561 ฝึกซ้อมโดย คุณครูเพญนภา เมฆาวรรณ

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  คว้ารางวัลที่ 1 และ 2 การแข่งขันจรวดขวดน้ำ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 มหาววิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 16 - 18 สิงหาคม 2561 ฝึกซ้อมโดย คุณครูเพญนภา เมฆาวรรณ

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1765