ชนะเลิศรางวัลที่ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้น เด็กชายพีร์พูนพงศ์ บุญช่วย เเละ เด็กชายปิยังกูร สุทธิมุสิก ประเภททีม ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2561 ฝึกซ้อม โดย คุณครูอทิตา เหลืองอ่อน
ข่าวประชาสัมพันธ์

ชนะเลิศรางวัลที่ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้น เด็กชายพีร์พูนพงศ์ บุญช่วย เเละ เด็กชายปิยังกูร สุทธิมุสิก ประเภททีม ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2561 ฝึกซ้อม โดย คุณครูอทิตา เหลืองอ่อน

วันที่: 19 สิงหาคม 2561  
เผยแพร่ข่าวนี้
ชนะเลิศรางวัลที่ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้น เด็กชายพีร์พูนพงศ์ บุญช่วย เเละ เด็กชายปิยังกูร สุทธิมุสิก ประเภททีม ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2561 ฝึกซ้อม โดย คุณครูอทิตา เหลืองอ่อน

ชนะเลิศรางวัลที่ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้น เด็กชายพีร์พูนพงศ์ บุญช่วย เเละ เด็กชายปิยังกูร สุทธิมุสิก ประเภททีม ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2561 ฝึกซ้อม โดย คุณครูอทิตา เหลืองอ่อน

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1791