ท่านผู้อำนวยการ ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง มอบเกียรติบัตรเเก่นักเรียน เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่านผู้อำนวยการ ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง มอบเกียรติบัตรเเก่นักเรียน เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2561

วันที่: 24 สิงหาคม 2561  
เผยแพร่ข่าวนี้
ท่านผู้อำนวยการ ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง มอบเกียรติบัตรเเก่นักเรียน เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  วันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2561

ท่านผู้อำนวยการ ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง มอบเกียรติบัตรเเก่นักเรียน เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  วันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2561

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1768