รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งหุ่นยนต์ตามจินตนาการ Creative Robot นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จากการเเข่งขันหุ่นยนต์ระดับเยาวชน ภาคใต้ IYRC 2018 วันที่ 26 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมภักดีดำรงค์ฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ข่าวประชาสัมพันธ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งหุ่นยนต์ตามจินตนาการ Creative Robot นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จากการเเข่งขันหุ่นยนต์ระดับเยาวชน ภาคใต้ IYRC 2018 วันที่ 26 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมภักดีดำรงค์ฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

วันที่: 31 สิงหาคม 2561  
เผยแพร่ข่าวนี้
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งหุ่นยนต์ตามจินตนาการ Creative Robot นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จากการเเข่งขันหุ่นยนต์ระดับเยาวชน ภาคใต้ IYRC 2018 วันที่ 26 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมภักดีดำรงค์ฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1767