ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต วันอังคาร ที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 10.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต วันอังคาร ที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 10.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

วันที่: 05 กันยายน 2561  
เผยแพร่ข่าวนี้
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต วันอังคาร ที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 10.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต วันอังคาร ที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 10.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1760