วันนี้ (12 ก.ย. 2561) คณะครู ผูู้บริหาร โรงเรียนอนุบาลจิรเศรษฐ์ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภักนครศรีธรรมราช
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันนี้ (12 ก.ย. 2561) คณะครู ผูู้บริหาร โรงเรียนอนุบาลจิรเศรษฐ์ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภักนครศรีธรรมราช

วันที่: 12 กันยายน 2561  
เผยแพร่ข่าวนี้
วันนี้ (12 ก.ย. 2561) คณะครู ผูู้บริหาร โรงเรียนอนุบาลจิรเศรษฐ์ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภักนครศรีธรรมราช

วันนี้ (12 ก.ย. 2561) คณะครู ผูู้บริหาร โรงเรียนอนุบาลจิรเศรษฐ์ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภักนครศรีธรรมราช 

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1754