ประกาศ เรื่อง ขอเชิญผู้ปกครองประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ และรับทราบข้อเสนอแนะ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตเป็นไปด้วยดีมีประสิทธิภาพ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง ขอเชิญผู้ปกครองประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ และรับทราบข้อเสนอแนะ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตเป็นไปด้วยดีมีประสิทธิภาพ

วันที่: 26 กันยายน 2562  
เผยแพร่ข่าวนี้
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญผู้ปกครองประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ และรับทราบข้อเสนอแนะ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตเป็นไปด้วยดีมีประสิทธิภาพ

ประกาศ เรื่อง ขอเชิญผู้ปกครองประชุม
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้มีมติให้เชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ และรับทราบข้อเสนอแนะ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตเป็นไปด้วยดีมีประสิทธิภาพ ทางโรงเรียนจึงขอเรียนเชิญผู้ปกครองร่วมประชุม เพื่อรับทราบข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะ ในวันเสาร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐  ณ ห้องประชุมลานกิจกรรมโรงเรียนสาธิต

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1773