ประกาศ เรื่อง ขอเลื่อนประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ และรับทราบข้อเสนอแนะ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตเป็นไปด้วยดีมีประสิทธิภาพ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง ขอเลื่อนประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ และรับทราบข้อเสนอแนะ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตเป็นไปด้วยดีมีประสิทธิภาพ

วันที่: 30 กันยายน 2562  
เผยแพร่ข่าวนี้
ประกาศ เรื่อง ขอเลื่อนประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ และรับทราบข้อเสนอแนะ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตเป็นไปด้วยดีมีประสิทธิภาพ

ประกาศ เรื่อง ขอเลื่อนประชุมผู้ปกครอง
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้มีมติให้เชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ และรับทราบข้อเสนอแนะ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตเป็นไปด้วยดีมีประสิทธิภาพ ทางโรงเรียนจึงขอเลื่อนประชุมจากวันเสาร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ เป็น วันเสาร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมลานกิจกรรมโรงเรียนสาธิต เนื่องจากครูผู้สอนต้องเร่งทำคะเเนนสอบปลายภาค ระหว่างวันที่ 2 - 4 ตุลาคม 2562 ให้เเล้วเสร็จทันเวลาประกาศผลสอบปลายภาค

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1785