การวิพากษ์หลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ข่าวประชาสัมพันธ์

การวิพากษ์หลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

วันที่: 15 ตุลาคม 2562  
เผยแพร่ข่าวนี้
การวิพากษ์หลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

การวิพากษ์หลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

วันจันทร์ ที่ 14 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 - 16.30 น. ท่านผู้อำนวยการ ดร.กุสุมา ใจสบาย เชิญคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อวิพากษ์หลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมทีปังกรพิพัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1763