ท่านผู้อำนวยการ ดร.กุสุมา ใจสบาย นำคณะครู ศึกษาดูงานหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 21 – 22 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวันครศรีธรรมราช
ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่านผู้อำนวยการ ดร.กุสุมา ใจสบาย นำคณะครู ศึกษาดูงานหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 21 – 22 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวันครศรีธรรมราช

วันที่: 24 ตุลาคม 2562  
เผยแพร่ข่าวนี้
ท่านผู้อำนวยการ ดร.กุสุมา ใจสบาย นำคณะครู ศึกษาดูงานหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 21 – 22 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวันครศรีธรรมราช

ท่านผู้อำนวยการ ดร.กุสุมา ใจสบาย นำคณะครู ศึกษาดูงานหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 21 – 22 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวันครศรีธรรมราช

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1763