ประกาศแจ้งวันเปิดเทอม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 31 ตุลาคม 2562 นักเรียนเเต่งกายชุดนักเรียนเรียบร้อย
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศแจ้งวันเปิดเทอม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 31 ตุลาคม 2562 นักเรียนเเต่งกายชุดนักเรียนเรียบร้อย

วันที่: 30 ตุลาคม 2562  
เผยแพร่ข่าวนี้
 ประกาศแจ้งวันเปิดเทอม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  ประจำภาคเรียนที่ 2/2562  ในวันพฤหัสบดี ที่ 31 ตุลาคม 2562 นักเรียนเเต่งกายชุดนักเรียนเรียบร้อย

 ประกาศแจ้งวันเปิดเทอม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
 ในวันพฤหัสบดี ที่ 31 ตุลาคม 2562
นักเรียนเเต่งกายชุดนักเรียนเรียบร้อย

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1762