ท่านผู้อำนวยการ ดร.กุสุมา ใจสบาย เเละ ท่านรองผู้อำนวยการคุณครูธารา คูหาพงศ์ มอบเกียรติบัตร ห้องเรียนคุณภาพ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่านผู้อำนวยการ ดร.กุสุมา ใจสบาย เเละ ท่านรองผู้อำนวยการคุณครูธารา คูหาพงศ์ มอบเกียรติบัตร ห้องเรียนคุณภาพ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

วันที่: 06 ธันวาคม 2562  
เผยแพร่ข่าวนี้
ท่านผู้อำนวยการ ดร.กุสุมา ใจสบาย เเละ ท่านรองผู้อำนวยการคุณครูธารา คูหาพงศ์ มอบเกียรติบัตร ห้องเรียนคุณภาพ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

 ท่านผู้อำนวยการ ดร.กุสุมา ใจสบาย เเละ ท่านรองผู้อำนวยการคุณครูธารา คูหาพงศ์ มอบเกียรติบัตร ห้องเรียนคุณภาพ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ให้กับห้องเรียน ในโครงการการประเมินคุณภาพห้องเรียน ห้องเรียนน่าอยู่ น่าเรียน ณ หน้าเสาธงโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1774