ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่: 27 ธันวาคม 2562  
เผยแพร่ข่าวนี้
ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช    เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒

ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒

 

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 


https://www.facebook.com/Satit.NakhonSiThammarat/photos/pcb.997166043983666/997165647317039/?type=3&av=327541017612842&eav=AfYpxBYTRjT-jK3FoO5pQAoWdTl_Q2AFsDOir5xEhPKYHAF5CdqMRD4UawlUoQ2V_2s&theater


คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1761