เเนะนำครูภาษาจีน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธน ชยันต์เกียรติ Wu duo wei
ข่าวประชาสัมพันธ์

เเนะนำครูภาษาจีน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธน ชยันต์เกียรติ Wu duo wei

วันที่: 07 มกราคม 2563  
เผยแพร่ข่าวนี้
เเนะนำครูภาษาจีน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธน ชยันต์เกียรติ Wu duo wei

 เเนะนำครูภาษาจีน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธน ชยันต์เกียรติ Wu duo wei
 จบการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยครูกว่าง ซี. Guangxi Normal University (GXNU) ประเทศ  จีน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธน ชยันต์เกียรติ Wu duo wei มีความชำนาญภาษาจีนทั้ง 4 ทักษะ คือการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ช่วยส่งเสริมให้การเรียนรู้ภาษาจีนแก่นักเรียน เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1781