วันนี้ (15 ธ.ค. 2564) เวลา 13.00 - 16.00 น. โรงเรียนสาธิต มรภ.นครศรีฯ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต สุขทร รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ รองอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นกรรมการและเลขานุการ ในการประชุมเรื่องการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันนี้ (15 ธ.ค. 2564) เวลา 13.00 - 16.00 น. โรงเรียนสาธิต มรภ.นครศรีฯ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต สุขทร รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ รองอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นกรรมการและเลขานุการ ในการประชุมเรื่องการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

วันที่: 15 ธันวาคม 2564  
เผยแพร่ข่าวนี้
วันนี้ (15 ธ.ค. 2564) เวลา 13.00 - 16.00 น. โรงเรียนสาธิต มรภ.นครศรีฯ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา   โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต สุขทร รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ รองอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นกรรมการและเลขานุการ ในการประชุมเรื่องการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

วันนี้ (15 ธ.ค. 2564) เวลา 13.00 - 16.00 น. โรงเรียนสาธิต มรภ.นครศรีฯ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา


โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต สุขทร รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ รองอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นกรรมการและเลขานุการ ในการประชุมเรื่องการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 ณ ห้องประชุมท่อแก้ว สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1731