การอบรมออนไลน์ โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตและโรงเรียนเครือข่ายเป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น
ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมออนไลน์ โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตและโรงเรียนเครือข่ายเป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น

วันที่: 27 ธันวาคม 2564  
เผยแพร่ข่าวนี้
การอบรมออนไลน์ โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตและโรงเรียนเครือข่ายเป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น

ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เข้ารับการอบรมออนไลน์ โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตและโรงเรียนเครือข่ายเป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ รองอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมครั้งนี้
 
กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม 18 – 19 ธันวาคม 2564
 
จัดโดย คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1729