ขอเเสดงความยินดีกับเด็กหญิงกัญญาพัชร จักษุรางค์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการสอบ O –NET ปีการศึกษา 2564 วิชาภาษาอังฤษ 100 คะเเนนเต็ม
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเเสดงความยินดีกับเด็กหญิงกัญญาพัชร จักษุรางค์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการสอบ O –NET ปีการศึกษา 2564 วิชาภาษาอังฤษ 100 คะเเนนเต็ม

วันที่: 24 มีนาคม 2565  
เผยแพร่ข่าวนี้
ขอเเสดงความยินดีกับเด็กหญิงกัญญาพัชร จักษุรางค์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการสอบ O –NET ปีการศึกษา 2564 วิชาภาษาอังฤษ 100 คะเเนนเต็ม

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1737