ประกาศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ยืนยันสิทธิเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ประเภทนักเรียนภายใน)
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ยืนยันสิทธิเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ประเภทนักเรียนภายใน)

วันที่: 25 มีนาคม 2565  
เผยแพร่ข่าวนี้
ประกาศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ยืนยันสิทธิเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ประเภทนักเรียนภายใน)

ประกาศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ยืนยันสิทธิเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2565 (ประเภทนักเรียนภายใน)
📥 รายงานตัวเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของนักเรียนภายใน พร้อมชำระค่าบำรุงการศึกษาในวันอังคาร ที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 11.30 น. ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1742