ข่าวภาพ/กิจกรรม
หน้าที่: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มอบ เกียรติบัตรให้แก่ ครูเเละนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้รับเกียรติบัตรยกย่อง เชิดชูเกียรติแก่สถานศึกษา ครูผู้สอนและนักเรียน ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563

ข่าววันที่: 15 ต.ค. 2564
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เมื่อวันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมคุณโลกยะ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ข่าววันที่: 12 ต.ค. 2564
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสาธิต มรภ.นครศรีฯ วันที่ 8 ต.ค. 2564 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมท่อเเก้ว สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ข่าววันที่: 08 ต.ค. 2564
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯในรัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

ข่าววันที่: 29 ก.ย. 2564
โพสโดย:
ไทยชนะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ผ่านการประเมินตนเองตามมาตราการควบคุมหลัก ศบค. โควิด-19

ข่าววันที่: 06 ม.ค. 2564
โพสโดย:
New Normal วิถีใหม่ ปรับพฤติกรรม ป้องกันโควิด

ข่าววันที่: 06 ม.ค. 2564
โพสโดย:
บรรยากาศการเรียน DLTV นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ข่าววันที่: 19 พ.ค. 2563
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
อบรมออนไลน์ วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2563 หัวข้อ "ทักษะการสอนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม google classroom" โดย วิทยากรจากคณะครุศาสตร์ ผศ.รัชนี สิทธิศักดิ์

ข่าววันที่: 12 พ.ค. 2563
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ประชุม Reventing โรงเรียนสาธิต ประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google meet เพื่อหาแนวทางการจัดการเรียนการสอน เพื่อ reventing สู่ โรงเรียนต้นแบบ

ข่าววันที่: 21 เม.ย. 2563
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 5 และ 6

ข่าววันที่: 14 ก.พ. 2563
โพสโดย: