ข่าวภาพ/กิจกรรม
หน้าที่: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ไทยชนะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ผ่านการประเมินตนเองตามมาตราการควบคุมหลัก ศบค. โควิด-19

ข่าววันที่: 06 ม.ค. 2564
โพสโดย:
New Normal วิถีใหม่ ปรับพฤติกรรม ป้องกันโควิด

ข่าววันที่: 06 ม.ค. 2564
โพสโดย:
บรรยากาศการเรียน DLTV นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ข่าววันที่: 19 พ.ค. 2563
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
อบรมออนไลน์ วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2563 หัวข้อ "ทักษะการสอนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม google classroom" โดย วิทยากรจากคณะครุศาสตร์ ผศ.รัชนี สิทธิศักดิ์

ข่าววันที่: 12 พ.ค. 2563
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ประชุม Reventing โรงเรียนสาธิต ประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google meet เพื่อหาแนวทางการจัดการเรียนการสอน เพื่อ reventing สู่ โรงเรียนต้นแบบ

ข่าววันที่: 21 เม.ย. 2563
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 5 และ 6

ข่าววันที่: 14 ก.พ. 2563
โพสโดย:
หนูน้อย เข้าค่ายพักเเรม ระดับอนุบาล ครั้งที่ 27 วันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2563

ข่าววันที่: 06 ก.พ. 2563
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 2 - 9 กุมภาพันธ์ 2563

ข่าววันที่: 06 ก.พ. 2563
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ประชุมครู วันที่ 27 ม.ค. 2563

ข่าววันที่: 28 ม.ค. 2563
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ตลาดนัดสาธิต มรภ.นศ. ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าววันที่: 24 ม.ค. 2563
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน