ข่าวภาพ/กิจกรรม
หน้าที่: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
พีธีมอบถ้วยเเละเหรียญรางวัลนักกีฬา กีฬาสีสาธิต มหาชัยเกมส์ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2561 โดย คุณครูวิชัย โชติมณี ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

ข่าววันที่: 15 ส.ค. 2561
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 และ “ วันแม่แห่งชาติ ” ประจำปีพุทธศักราช 2561 จัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 10 สิงหาคม 2561 โดยมี ประธานสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลััยราชภัฏนครศรีธรรมราช ผู้ทรงคุณวุฒิ นางวาสณา กาญจนมุกดา เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม ภักดีดํารงฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ข่าววันที่: 10 ส.ค. 2561
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
วันอังคาร ที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 - 18.00 น. ผศ.ดร.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนและผู้บริหารโรงเรียน เรื่องการดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ของโรงเรียน ณ ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต

ข่าววันที่: 08 ส.ค. 2561
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
กีฬาสีสาธิต มหาชัยเกมส์ ครั้งที่ 24

ข่าววันที่: 07 ส.ค. 2561
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
เมื่อวันศุกร์ ที่ 27 กรกฏาคม 2561 ผู้บริหาร คณะครู และ นักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ถวายเทียนพรรษา ณ วัดวิทยาลัยครูรังสรรค์

ข่าววันที่: 28 ก.ค. 2561
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
วันนี้ ( ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๑ ) เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรูเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมี ท่านผู้อำนวยการ ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง เป็นประธารในพิธี ณ ลานกิจกรรม

ข่าววันที่: 26 ก.ค. 2561
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
วันนี้ ( 24 ก.ค. 2561 ) เวลา 14.00 - 16.30 น. ท่านผู้อำนวยการ ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง รองผู้อำนวยการ เเละ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ ประชุมทบทวนปรับแก้แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2562 - 2565 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3

ข่าววันที่: 24 ก.ค. 2561
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
วันที่ 14 - 15 กรกฏาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประชุมปฏิบัติราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 โดยมี ท่านผู้อำนวยการ ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง เป็นประธานเปิดการประชุม ณ โรงเเรมขนอมโกลเด้นบีช อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข่าววันที่: 16 ก.ค. 2561
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
เมื่อวันที่ 7 - 8 กรฏาคม 2561 เวลา 9.00 - 16.00 น. นักเรียนโรงเรียนสาธิต และคุณครูศุภกร ขุนทอง ผู้ควบคุมวง เข้ารับการอบรมเทคนิคการจัดวงเมโลเดียน วงโยทวาทิต เเละวงดรัมไลน์ ประจำภาคใต้ ครั้งที่ 7 ณ โรงเรียนโยธินบำรุง

ข่าววันที่: 09 ก.ค. 2561
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน