ข่าวภาพ/กิจกรรม
หน้าที่: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ท่านผู้อำนวยการ ดร.กุสุมา ใจสบาย มอบเหรียญรางวัล ถ้วยรางวัล เเละเกียรติบัตร ให้กับนักกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รวมเเข่งขันทั้งหมด 21 คน โดย ครูชญานนท์ หนูเจียม นำนักเรียนเข้ารวมเเข่งขัน ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครเกมส์ ครั้ง 22 วันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562

ข่าววันที่: 09 ก.ย. 2562
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการเเละการวิจัยต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น โดย วิทยากร อาจารย์ภานุพันธ์ุ คชินเผือก

ข่าววันที่: 26 ส.ค. 2562
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2562

ข่าววันที่: 26 ส.ค. 2562
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562

ข่าววันที่: 09 ส.ค. 2562
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
คณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง เเละ นักเรียน ร่วมพิธีทำบุญโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2562

ข่าววันที่: 09 ส.ค. 2562
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ประมวลภาพกีฬาสี การเเข่งขันกีฬาสีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าววันที่: 05 ส.ค. 2562
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
กิจกรรมอบรมครูพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ วิทยากรบรรยาย โดย อาจารย์ภานุพันธุ์ คชินเผือก วันเสาร์ ที่ 27 กรกฏาคม 2562 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 โรงเรียนสาธิต มรภ.นศ. จัดกิจกรรมอบรมครู พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ วิทยากรบรรยาย โดย อาจารย์ภานุพันธุ์ คชินเผือก ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสาธิต มรภ.นศ.

ข่าววันที่: 30 ก.ค. 2562
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
การเเข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าววันที่: 25 ก.ค. 2562
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ท่านผู้อำนวยการ ดร.กุสุมา ใจสบาย ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

ข่าววันที่: 25 ก.ค. 2562
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ผู้บริหารและคณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเข้าศึกษาดูงานและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มศึกษา เรื่อง

ข่าววันที่: 24 มิ.ย. 2562
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน