ข่าวภาพ/กิจกรรม
หน้าที่: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ท่านผู้อำนวยการ ดร.กุสุมา ใจสบาย ประชุมผู้ปกครอง หลักสูตร EP

ข่าววันที่: 08 ก.พ. 2562
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
นักเรียนหลักสูตร EP ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เเละ 4 ทัศนศึกษา ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2562

ข่าววันที่: 08 ก.พ. 2562
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ค่ายเสริมพัฒนาการเด็ก ระหว่างวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2562

ข่าววันที่: 08 ก.พ. 2562
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
เมื่อวันอังคาร ที่ 5 ก.พ. 2562 เวลา 16.00 น. ท่านคณบดีคณะครุศาสตร์ ผศ.ถนอม เลขาพันธ์ และ ท่านผู้อำนวยการ ดร.กุสุมา ใจสบาย รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต ประชุมครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมชั้น 3

ข่าววันที่: 06 ก.พ. 2562
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
นักเรียนโครงการ English Program ทัศนศึกษา ณ ประเทศสิงค์โปร ระหว่างวันที่ 30 ม.ค. - 1 ก.พ. 2562

ข่าววันที่: 06 ก.พ. 2562
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ลูกเสือสำรองเดินทางไกล ณ เขาขุนพนม ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าววันที่: 04 ก.พ. 2562
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ศึกษาดูงานหลักสูตร ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช วันนี้ (29 ม.ค. 2562) เวลา 13.00 น. คณบดีคณะครุศาสตร์ ผศ.ถนอม เลขาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต ดร.กุสุมา ใจสบาย พร้อมทั้งคณะครูอาจารย์ ประชุมการจัดทำหลักสูตร ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

ข่าววันที่: 06 ก.พ. 2562
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
เข้าค่ายลูกเสือสามัญโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 23 - 25 มกราคม 2562 ณ ค่ายฝึกการรบพิเศษสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข่าววันที่: 28 ม.ค. 2562
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
พิธีมอบถ้วยเเละเหรียญรางวัล การเเข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสัมพันธ์ " สุริยะเกมส์ " ครั้งที่ 25 วันนี้ (22 ม.ค. 2562) เวลา 8.20 น. ท่านผู้อำนวยการ ดร.กุสุมา ใจสบาย เเละ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มรภ.นศ. มอบถ้วยเเละเหรียญรางวัล ให้กับนักกีฬาจากการเเข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสัมพันธ์ " สุริยะเกมส์ " ครั้งที่ 25 ณ มศว.ประสานมิตร องครักษ์ วันที่ 2 - 4 มกราคม 2562

ข่าววันที่: 22 ม.ค. 2562
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ขอต้อนรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู วันนี้ (14 ม.ค. 2562) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอต้อนรับ น้องน้องนักศึกษา จาก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู ด้วยความยินดียิ่ง

ข่าววันที่: 14 ม.ค. 2562
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน