ข่าวภาพ/กิจกรรม
หน้าที่: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
กิจกรรมวันปีใหม่ 2562

ข่าววันที่: 28 ธ.ค. 2561
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
กิจกรรมวันคริสต์มาส (Merry Christmas) 25 ธันวาคม โรงเรียนสาธิต มรภ. นศ. ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส เพื่อเป็นการให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมในเทศกาลคริสต์มาส ทั้งของชาวตะวันตกและตะวันออก โดยกิจกรรมได้มีการจัดนิทรรศการ การเเสดงของนักเรียน เเละ ซานตาคลอสเเจกของขวัญให้กับเด็ก เด็ก

ข่าววันที่: 25 ธ.ค. 2561
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
กิจกรรมจิตอาสาพี่กัลยาณีปันสุขปันความรู้สู่สังคม

ข่าววันที่: 06 ธ.ค. 2561
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันพ่อเเห่งชาติ ประจำปี 2561 วันอังคาร ที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ข่าววันที่: 04 ธ.ค. 2561
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 วันเสาร์ ที่ 1 ธันวาคม 2561 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยมี ผศ.ถนอม เลขาพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ รักษาราชการแทน ผอ.รร.สาธิต มรภ.นครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุม

ข่าววันที่: 01 ธ.ค. 2561
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ผศ.ถนอม เลขาพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ รักษาราชการแทน ผอ.รร.สาธิต มรภ.นครศรีธรรมราช ประชุมครูทั้งสองระดับ เรื่อง การประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

ข่าววันที่: 30 พ.ย. 2561
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
กิจกรรมสร้างสรรค์การอ่าน การพับกระดาษเป็นรูปร่างต่าง ๆ ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ฝึกสมาธิของเด็กๆ ให้ดียิ่งขึ้นและทำให้เกิดความสนุกสนานสามารถนำไปตกแต่งที่บ้านได้

ข่าววันที่: 27 พ.ย. 2561
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ชูกลิ่น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จากการประกวดหนูน้อยนพมาศ ณ ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ข่าววันที่: 23 พ.ย. 2561
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
นวัตกรรมนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ฝึกทักษะผ่านกระบวนการคิด ลงมือปฏิบัติจริง ผ่าน หุ่นยนต์ Lego Robot

ข่าววันที่: 20 พ.ย. 2561
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
โครงการของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ข่าววันที่: 27 ก.ย. 2561
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน