ข่าวภาพ/กิจกรรม
หน้าที่: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
วันพุธ ที่ 26 ก.ย. 2561 เวลา 13.30 - 16.15 น. โรงเรียนสาธิต มรภ.นครศรีฯ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี อาจารย์วาสณา กาญจนมุกดา เป็นประธานในการประชุม ได้กล่าวชมเชยนักเรียนในการเเข่งขันกีฬาฟุตซอล ฟุตบอล การเเข่งขันหุ่นยนต์ เเละ เรื่องแผนการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 ระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยเรื่องการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การวัดและประเมินผลการเรียน และเรื่องอื่นๆ ณ ห้องประชุมชั้น 3

ข่าววันที่: 27 ก.ย. 2561
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
งานมุทิตาเกษียณอายุราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิณห์พร สถิตย์ภาคีกุล ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ข่าววันที่: 20 ก.ย. 2561
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ชมการเเสดงนาฏศิลป์ไทย จากนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์เเละการเเสดง โครงการเผยเเพร่นาฏศิลป์ไทย คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ ณ หอประชุมภักดีดำรงฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ข่าววันที่: 20 ก.ย. 2561
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
วันนี้ (18 ก.ย. 2561) จัดกิจกรรมโครงการหนูน้อยวัยใส ใส่ใจการคิด จัดขึ้นโดย นักศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยมี ท่านรองผู้อำนวยการคุณครูสายช่อ ใบเรือง เป็นประธานในพิธี ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ข่าววันที่: 18 ก.ย. 2561
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
วันนี้ (12 ก.ย. 2561) คณะครู ผูู้บริหาร โรงเรียนอนุบาลจิรเศรษฐ์ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภักนครศรีธรรมราช

ข่าววันที่: 12 ก.ย. 2561
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ตลาดนัดสาธิต ในคาบกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ วันนี้ (31 ส.ค. 2561) เวลา 14.00 - 16.00 น. นักเรียนได้ร่วมกันเเบ่งกลุ่มประกอบอาหาร จัดจำหน่ายสินค้า เเละมีวินัยในการเข้าเเถวซื้อสินค้า รักษาความสะอาดสถานที่ของโรงเรียน

ข่าววันที่: 31 ส.ค. 2561
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
การเเข่งขันหุ่นยนต์ระดับเยาวชน ภาคใต้ IYRC 2018 วันที่ 26 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมภักดีดำรงค์ฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ข่าววันที่: 31 ส.ค. 2561
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ชนะเลิศรางวัลที่ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้น เด็กชายพีร์พูนพงศ์ บุญช่วย เเละ เด็กชายปิยังกูร สุทธิมุสิก ประเภททีม ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2561 ฝึกซ้อม โดย คุณครูอทิตา เหลืองอ่อน

ข่าววันที่: 19 ส.ค. 2561
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คว้ารางวัลที่ 1 และ 2 การแข่งขันจรวดขวดน้ำ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 มหาววิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 16 - 18 สิงหาคม 2561 ฝึกซ้อมโดย คุณครูเพญนภา เมฆาวรรณ

ข่าววันที่: 19 ส.ค. 2561
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
วันนี้ (16 ส.ค. 2561) ท่านผู้อำนวยการ ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการเข้าร่วมกิจกรรมวันเเม่เเห่งชาติ ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลััยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ข่าววันที่: 16 ส.ค. 2561
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน