ติดต่อเรา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ที่อยู่ติดต่อ:

1 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280

หมายเลขโทรศัพท์: 075-809874
Facebook: https://www.facebook.com/Satit.NakhonSiThammarat/