กิจกรรมเชิญเทียนสมาธิ

...
กิจกรรมเชิญเทียนสมาธิ

กิจกรรมเชิญเทียนสมาธิ

" เทียนนับพันสามารถนำไปจากเทียนเดียวและชีวิตของเทียนจะไม่สั้นลง ความสุข ไม่สามารถ ลดลงได้ ด้วย การถูกแบ่งปัน "

กิจกรรมดี ดี ฝึกสมาธิของ น้อง น้อง ระดับชั้นปฐมวัย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
Facebook : https://www.facebook.com/SatitNstru.NakhonSiThammarat/posts/pfbid0XcGXN3X5mGVYtkMrnkUd7QM2ej7ZKreLSh2PWzF17XdfAqUcqZNMwyr5G2wGi6Nsl