ภาพบรรยากาศ

...
ภาพบรรยากาศ

Facebook : https://www.facebook.com/SatitNstru.NakhonSiThammarat/posts/pfbid02kbALx1mCWhjt1PQRFBYoCpKct94TCf8EMBtMgy7N8tuVzcDFucYh4SqNXwqPWfuTl