กิจกรรมกลางเเจ้ง

...
กิจกรรมกลางเเจ้ง

กิจกรรมกลางเเจ้ง เด็กๆได้ออกกำลังกายยามเช้า ช่วยส่งเสริมกล้ามเนื้อมือมัดเล็ก และช่วยส่งเสริมประสานสัมพันธ์มือ(มือ) และตา(ดวงตา) Facebook : https://www.facebook.com/SatitNstru.NakhonSiThammarat/posts/pfbid02jvW4sWE5i5ztdhyDAEyMcaDLCsgrQAdGXCy32jVD1vBUBdCSyLdEqKsmEsQs8hXKl