เด็ก สาธิต มรภ.นครศรีฯ ต้องเเข็งเเรง

...
เด็ก สาธิต มรภ.นครศรีฯ ต้องเเข็งเเรง

เพื่อส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจ รวมถึงพลานามัยที่ดีให้กับนักเรียน โดยกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นทุกๆ เช้าวันศุกร์ หลังจากนักเรียนทำกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นักเรียน สาธิต มรภ.นครศรีฯ น่ารักสดใส่ ร่างกายเเข็งเเรง #โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช Facebook : https://www.facebook.com/SatitNstru.NakhonSiThammarat/posts/pfbid02niEzoezJdAuv6MWT9jhve89qRbm2kHhCGLFRGFw5YzK3tEAaTC3ERXzgHXbbH2vpl