นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1

...
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1

ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ท้องฟ้าจำลอง และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
ระหว่างวัน ที่ 4-6 กรกฎาคม 2567
โดยมี ผู้บริหาร (คุณยายรองวัลภา วิเชียรสราง) เเละคณะครู ดูเเลนักเรียนอย่างใกล้ชิด
Facebook : https://www.facebook.com/SatitNstru.NakhonSiThammarat/posts/pfbid033VDLEkkhhjgDwdeSdptdwmsChirv19QXDDNBRc3bKPp2mx5CpkKFRbNZJd8RFUgbl