พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช.

...
พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช.

พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช.
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ (เชิงวิทยาศาสตร์)
ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ท้องฟ้าจำลอง และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
ระหว่างวัน ที่ 4-6 กรกฎาคม 2567
โดยมี ผู้บริหาร (คุณยายรองวัลภา วิเชียรสราง) เเละคณะครู ดูเเลนักเรียนอย่างใกล้ชิด
Facebook : https://www.facebook.com/share/p/uHN8cDW1yYcwErRr/?mibextid=qi2Omg