อบรมโครงการสร้างเเละพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อผลิตเเละพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมโครงการสร้างเเละพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อผลิตเเละพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

วันที่: 21 สิงหาคม 2560  
เผยแพร่ข่าวนี้
อบรมโครงการสร้างเเละพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อผลิตเเละพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ครู เเละ นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เข้ารับการอบรม โครงการสร้างเเละพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อผลิตเเละพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา อบรมปฏิบัติการเเละเพิ่มพูนความรู้นวัตกรรมการเรียนการสอน โดย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  ณ โรงแรมซีสโตน อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1865