การอบรมพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้

วันที่: 05 เมษายน 2561  
เผยแพร่ข่าวนี้
การอบรมพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้


การอบรมพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้

ระหว่างวันที่ 2 - 4 เมษายน 2561

ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1855