บรรยากาศนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรียนปรับพื้นฐาน ก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยการดูเเล จากท่าน ผอ. ดร.กุสุมา ใจสบาย เเละคณะครูไทย ครูต่างชาติ อย่างใกล้ชิด
ข่าวประชาสัมพันธ์

บรรยากาศนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรียนปรับพื้นฐาน ก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยการดูเเล จากท่าน ผอ. ดร.กุสุมา ใจสบาย เเละคณะครูไทย ครูต่างชาติ อย่างใกล้ชิด

วันที่: 07 พฤษภาคม 2562  
เผยแพร่ข่าวนี้
บรรยากาศนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรียนปรับพื้นฐาน ก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยการดูเเล จากท่าน ผอ. ดร.กุสุมา ใจสบาย เเละคณะครูไทย ครูต่างชาติ อย่างใกล้ชิด

บรรยากาศนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรียนปรับพื้นฐาน ก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยการดูเเล จากท่าน ผอ. ดร.กุสุมา ใจสบาย เเละคณะครูไทย ครูต่างชาติ อย่างใกล้ชิด

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 2607