ผู้บริหารและคณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเข้าศึกษาดูงานและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มศึกษา เรื่อง "การบูรณาการ STEM แบบข้ามกลุ่มสาระ" ณ ศูนย์สะเต็มศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ระหว่างวันที่ 20 - 22 มิถุนายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหารและคณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเข้าศึกษาดูงานและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มศึกษา เรื่อง "การบูรณาการ STEM แบบข้ามกลุ่มสาระ" ณ ศูนย์สะเต็มศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ระหว่างวันที่ 20 - 22 มิถุนายน 2562

วันที่: 24 มิถุนายน 2562  
เผยแพร่ข่าวนี้
ผู้บริหารและคณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเข้าศึกษาดูงานและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มศึกษา เรื่อง

ผู้บริหารและคณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเข้าศึกษาดูงานและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มศึกษา เรื่อง "การบูรณาการ STEM แบบข้ามกลุ่มสาระ" ณ ศูนย์สะเต็มศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ระหว่างวันที่ 20 - 22 มิถุนายน 2562

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1943